ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ο στατικός συμπιεστής είναι νέο σύστημα το οποίο πρεσάρει :

- σύμμεικτα απορρίμματα ΟΤΑ

- χαρτόνι, χαρτί, φιλμ ναύλον και τα συμπιέζει μέσα στο απορριμματοκιβώτιο.

Η τροφοδοσία του υλικού γίνεται : με απορριμματοφόρο, μεταφορική ταινία, και απο αέρα

  • Δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας
  • Κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας
  • Ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας

   

Κατηγορία: Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμάτων Κωδικός: Σ.Μ.Α