Κέντρο χειροδιαλογής υλικών

Κέντρο χειροδιαλογής υλικών

Σύμφωνα με την εικόνα,τα απόβλητα έισερχονται από την μεταφορική ταινία τροφοδοσίας ταξινομούνται στην ταινία διαλογής με το χέρι. Τα επιλεγμένα υλικά απορρίπτονται σε ειδικές θυρίδες και με τη βοήθεια ενός φορτωτή οδήγουνται στην μεταφορική ταινία τροφοδοσίας για δεματοποίηση. Αυτό το είδος της εγκατάστασης είναι εύκολο να παραχθεί και προτιμότερο για μικρούς χώρους. Είναι κατάλληλο για το χαμηλό προϋπολογισμό.

Κατηγορία: Κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών Κωδικός: Κέντρο Χειροδιαλογής υλικών