Πρεσα δεματοποίησης μετάλλου

Πρεσα δεματοποίησης μετάλλου

Πρέσες Δεματοποίησης Αλουμινίου
 

Πρέσες δεματοποίησης με δυνατότητα συμπίεσης του αλουμινίου σε διάσταση μπάλας 60x40, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες.
 

Κατηγορία: Ανακύκλωση συσκευασιών Κωδικός: Πρέσα δεματοποίησης μετάλλου