Μηχανικοί επιταχυνόμενοι κομποστοποιητές

Μηχανικοί επιταχυνόμενοι κομποστοποιητές

Η επιταχυνόμενη κομποστοποίηση με τα μοντέλα ROCKET αποτελεί την ιδανική λύση για την διαχείριση των απορριμμάτων. Όλα τα απορρίμματα μετατρέπονται σε κομποστ μέσα σε 2 εβδομάδες με  την ελαχίστη ενέργεια.

Α500 ROCKET

A700 ROCKET

A 900 ROCKET

A 1200 ROCKET