ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ο σταθμός αφυδάτωσης DEHYDRA είναι ένα σύγχρονο σύστημα μείωσης του όγκου των απορριμμάτων κουζίνας-φαγητού. Η δυνατότητα μείωσης μπορεί να φτάσει στο 80% του όγκου και 50% του βάρους.

     Διατίθεται ως πλήρες σύστημα μαζί με τον σκουπιδοφάγο, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα να εφαρμοστεί ο αφυδατωτής σε ήδη εγκατεστημένους σκουπιδοφάγους εξοικονομώντας χώρο. Είναι διαθέσιμος σε δυο μορφές, η πρώτη περιλαμβάνει πάγκο για την εύκολη διαλογή και απόρριψη των απορριμμάτων ενώ η δεύτερη είναι χωρίς πάγκο για χρήση σε σημεία με  περιορισμένο χώρο. Πάντα υπάρχει η δυνατότητα μελέτης του υφιστάμενου διαθέσιμου χώρου για την κατασκευή συγκεκριμένων διαστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Ο Dehydra έχει την δυνατότητα μείωσης του όγκου των απορριμμάτων μέχρι 80% και μείωση του βάρους των απορριμμάτων μέχρι 50%. Χρησιμοποιεί τον αποτελεσματικότερο συνδυασμό φίλτρων ώστε να απομακρύνει μόνο την υγρασία και όχι στέρεα απορρίμματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν φραγές και δυσάρεστες οσμές. Τα φίλτρα είναι αυτοκαθαριζόμενα μετά το πέρας κάθε κύκλου. Η παραγόμενη στερεά μάζα είναι ιδανική για κομποστοποίηση και συνίσταται να τοποθετείτε σε μονάδα επιταχυνόμενης κομποστοποίησης ROCKET

Τρόπος Λειτουργίας

Τα απορρίμματα της κουζίνας ρίπτονται μέσα στην χοάνη του σκουπιδοφάγου και θρυμματίζονται- διαλύονται σε πολύ μικρά τεμάχια. Η διαδικασία είναι πολύ γρήγορη, απλή και ασφαλής, αφού δεν υπάρχει πρόσβαση στον τεμαχιστή από τον χειριστή κατά την διάρκεια της διαδικασίας. Το προϊόν της πολτοποίησης τότε, αντλείται από το σύστημα αφυδάτωσης όπου και πραγματοποιείται ο διαχωρισμός των υγρών από τα στερεά απόβλητα. Τα παραγόμενα υγρά τότε μπορούν να επανακυκλοφορήσουν μειώνοντας έτσι την κατανάλωση νερού, ενώ στο τέλος της διαδικασίας τα υγρά απομακρύνονται μέσω της αποχέτευσης. Τελειώνοντας ο μηχανισμός αυτοκαθαρίζεται μειώνοντας στο ελάχιστο το χρόνο λειτουργιάς του.

Κατηγορία: Μηχανικοί επιταχυνόμενοι κομποστοποιητές Κωδικός: Σταθμός αφυδάτωσης Dehydra