ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

Τα μεταλλικά απορριμματοκιβώτια είναι κατασκευασμένα από άριστα υλικά. Είναι ανοικτού τύπου και η μεταφορά τους γίνεται με κατάλληλο σύστημα που θα φέρει μηχανισμό φόρτωσης με αλυσιδάκι  ( SKIP LOADER).

Οι τύποι των μεταλλικών απορριμματοκιβωτίων είναι 5,8,10,12m3

       Είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το DIN 30720

Κατηγορία: Διάφοροι εξοπλισμοί Κωδικός: ΤΥΠΟΥ SKIP LOADER