ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΤΥΠΟΥ HOOK LIFT

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΤΥΠΟΥ HOOK LIFT

Τα μεταλλικά απορριμματοκιβώτια είναι ενισχυμένης κατασκευής ώστε να δέχονται απορρίμματα μεγάλου όγκου, ορθογώνιας διατομής σχήματος παραλληλόγραμμο.

Φέρουν κατάλληλο μηχανισμό ανάρτησης έτσι ώστε να είναι δυνατή η παραλαβή τους και η εκφόρτωσή τους από το όχημα με γάντζο ( Hook lift)

      Τα απορριμματοκιβώτια πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά DIN 30722-2 .

Κατηγορία: Διάφοροι εξοπλισμοί Κωδικός: ΤΥΠΟΥ HOOK LIFT