Ιστορικό

Η fil-eco ι.κ.ε. είναι μία οικογενειακή επιχείρηση, της οποίας η 30χρονη εμπειρία στον τομέα Οικολογία - Περιβάλλον συνδυάζεται με την επιστημονική κατάρτιση.

Ανταποκρινόμενη στο αίτημα των καιρών –την ανακύκλωση– εγκαινίασε νέα επαγγελματική πορεία με στόχο να προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης του περιβάλλοντος.

Η fil-eco αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα εταιρίες στον χώρο κατασκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού για τη διαχείριση των στερεών- οργανικών αποβλήτων :

Disan Hidrolik Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. με έδρα την Κωνσταντινούπολη,με τον εξοπλισμό διαχείρισης απορριμμάτων www.disanhidrolik.com 

Sartori Ambiente s.r.l με εδρα την Ιταλία με τον εξοπλισμό των οργανικών κάδων και των κάδων κομποστοποίησης www. sartori-ambiente.com

Aντικείμενο δραστηριοτήτων:

  • Εξοπλισμός Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)
  • Εξοπλισμός Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)
  • Εξοπλισμός Δεματοποίησης Ανακυκλώσιμων-σύμμεικτων  Υλικών
  • Εξοπλισμός Ανακύκλωσης Συσκευασιών και λοιπών προϊόντων
  • Εξοπλισμός διαχείρισης οικιακών οργανικών αποβλήτων ( κάδοι κομποστοποίησης-κάδοι κουζίνας διαλογή στην πηγή-βιοδιασπώμενες σακούλες)
  • Τεχνολογίες ξηραντηρίων
  • Τεχνολογίες μηχανικών κομποστοποιητών
  • Εξοπλισμός διαχείρισης RDF - κομποστοποίησης
  • Συσκευή-Σταθμός συλλογής υλικών ανακύκλωσης και σίτισης αδέσποτων και κατοικίδιων ζώων