Συμμετοχή στη Ecotec 2009

Συμμετοχή στη Ecotec 2009
Συμμετοχή στη Ecotec 2009

Η  Fil-eco συμμετείχε με επιτυχία στην έκθεση Ecotec 2009.