Συμμετοχή στη Ecotec 2008

Συμμετοχή στη Ecotec 2008
Συμμετοχή στη Ecotec 2008

Η  Fil-eco συμμετείχε με επιτυχία στην έκθεση Ecotec 2008.