Συμμετοχή στη Ecotec 2007

Συμμετοχή στη Ecotec 2007
Συμμετοχή στη Ecotec 2007

Η  Fil-eco συμμετείχε με επιτυχία στην έκθεση Ecotec 2007.